• SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2020

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây